Dr. Jan Lindén

Specialist i invärtes medicin, allmänmedicin och företagshälsovård

Tidsbokning: 08 – 796 15 70
eller internetbokning här.

Avbokning: 08 – 796 15 70

Läkarhuset Hötorgscity
Mäster Samuelsgatan 42, skrapa 3, plan 12
111 57 Stockholm

OBS! Ingång från Mäster Samuelsgatan 42, skrapa 3, plan 12

lotta@lakarhuset.se