Professor Matti Anniko

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi.

Tidsbokning/Avbokning: 08-55 80 80 00 eller 08-796 15 70.

OBS! Ingång från Mäster Samuelsgatan 42, skrapa 3, plan 12

Om Du inte varit patient hos mig senaste året krävs remiss för att boka besök.

Jag arbetar deltid på Hötorgets Läkarhus. I övrigt är jag verksam som professor vid Uppsala universitet och tillika överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har stor erfarenhet av såväl medicinsk som kirurgisk handläggning av öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi.

Jag utreder och behandlar sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet inkluderande yrsel, snarkning, bihålor, stämband, sväljningsfunktionen osv. Jag kan även åta mig vissa medicinska utredningsuppdrag. Är ofta anlitad som sakkunnig i medicinska frågor inom min specialitet.

Jag har ett stort såväl nationellt som internationellt nätverk inom min specialitet och medverkar aktivt i specialist- och vidareutbildningen av läkare såväl inom som utanför Sverige, är chefredaktör för den svenska läroboken i ”Öron-, näs- och halssjukdomar – huvud och halskirurgi” (som används i den svenska läkarutbildningen) och är också ansvarig chefredaktör för den nyligen publicerade europeiska läroboken för utbildning av öron-, näs- och halsspecialister inom EU.