Professor Matti Anniko

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi.

Tidsbokning/Avbokning: 08-55 80 80 00 eller 08-796 15 70.

OBS! Ingång från Mäster Samuelsgatan 42

Om Du inte varit patient hos mig senaste året krävs remiss för att boka besök.

Jag arbetar deltid på Hötorgets Läkarhus. I övrigt är jag verksam som professor vid Uppsala universitet och tillika överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har stor erfarenhet av såväl medicinsk som kirurgisk handläggning av öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi.

Jag utreder och behandlar sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet inkluderande yrsel, snarkning, bihålor, stämband, sväljningsfunktionen osv. Jag kan även åta mig vissa medicinska utredningsuppdrag. Är ofta anlitad som sakkunnig i medicinska frågor inom min specialitet.

Jag har ett stort såväl nationellt som internationellt nätverk inom min specialitet och medverkar aktivt i specialist- och vidareutbildningen av läkare såväl inom som utanför Sverige, är chefredaktör för den svenska läroboken i ”Öron-, näs- och halssjukdomar – huvud och halskirurgi” (som används i den svenska läkarutbildningen) och är också ansvarig chefredaktör för den nyligen publicerade europeiska läroboken för utbildning av öron-, näs- och halsspecialister inom EU.